Minipolo

Minipolo, (ook wel miniwaterpolo genoemd), is speciaal opgezet voor kinderen tot 12 jaar om op een leuke manier de beginselen van waterpolo te leren.

Uitgangspunt bij het minipolo is plezier! Met minipolo leren kinderen spelenderwijs spelen in teamverband en de regels van waterpolo.  Hoewel de basiselementen hetzelfde zijn als bij het ‘gewone’ waterpolo staat bij minipolo het spel centraal, niet de vaardigheden.

Zo is het bij de jongste deelnemers toegestaan de bal met twee handen te spelen, hebben de jongste teams geen keeper en mogen de kinderen in het (ondiepe) water staan. De scheidsrechter (bij het minipolo ‘spelleider’ genaamd) treedt eigenlijk alleen op om het spel zo leuk mogelijk te laten verlopen. Er wordt gespeeld op verkleinde speelveldjes en met kleine ballen. Er is gekozen om tijdens deze toernooien geen enkele vorm van uitslagen te vermelden om te voorkomen dat er competitie ontstaat. De kinderen zijn natuurlijk zelf altijd dolblij als er een wedstrijd wordt gewonnen. We kennen tijdens deze toernooien dan ook geen verliezers.

Tijdens de trainingen op zondagmorgen leren de kinderen spelenderwijs omgaan met de bal en spelen in teamverband. Maar er is niets leuker dan deze vaardigheden ook te oefenen in een wedstrijd! Wat wordt de tactiek in de wedstrijd en lukt het om te scoren? Gorgo doet gedurende het seizoen mee aan verschillende minipolo toernooien in de buurt.