Waarom sponsoren?

Waarom Sponsoren?

Zwem – en Polovereniging Gorgo is een sociale vereniging waarbij het draait om sportiviteit en gezelligheid voor jong en oud. Gorgo vervult hiermee een belangrijke sociaal maatschappelijke functie binnen de gemeenschap van Heeswijk, Dinther en Loosbroek. Binnen de vereniging draait het niet alleen om de prestaties maar ook om op een gezellige manier gezond en fit te blijven.

Veel van de jeugdleden vinden na het behalen van hun zwemdiploma al op jonge leeftijd de weg naar onze vereniging. Daar leren ze wat samen spelen is, wat verliezen en/of winnen is, en wat het betekent om je met elkaar ergens voor in te zetten. Kinderen ontwikkelen zich te midden van hun leeftijdsgenootjes op een sportieve en sociale manier. Zwem – en polovereniging Gorgo is een mooie, gezellige en zeer actieve vereniging met ongeveer 140 leden. Veel leden zijn naast het zwemmen ook nog eens actief als vrijwilliger binnen de club in de functie van trainer, kampleiding, wedstrijdofficial, scheidsrechter of bestuurslid. Allen zijn van onschatbare waarde voor de vereniging. Kortom Gorgo is een club voor en door elkaar! Waarvoor geldt, iedereen kan meedoen.

Mede door de jaarlijks oplopende energielasten en de daarmee samenhangende duurder wordende badhuur, wordt de druk op de hoogte van de contributie steeds groter. Omdat we het belangrijk vinden dat het zwemmen bij onze vereniging betaalbaar blijft voor iedereen is de steun van sponsors noodzakelijk. Daarnaast kunnen er door uw steun tal van andere activiteiten binnen de club georganiseerd worden die de sportieve gezelligheid en saamhorigheid verder stimuleren.

Bedrijven die hun steentje bij willen dragen aan de sportieve en sociale ontwikkeling van de vereniging kunnen bij ons terecht. U kunt zowel financieel als materieel een bijdrage leveren. Of het nu gaat om zwemkleding voor een compleet team of een beperkte financiële bijdrage, het is allemaal belangrijk en wordt met grote dank ontvangen. Wij begroeten u graag als sponsor binnen onze club!